Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

Kérlek figyelmesen olvasd el az Adatkezelési Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértsd, hogyan kezeljük a személyes adataidat és megismerd az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat.

A Manna Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 2315 Szigethalom, Mű út 173., a továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete [a továbbiakban: Rendelet alapján nyújtja ezt a tájékoztatást az általa a https://manna.hu/ weboldalon üzemeltetett webáruház kapcsán megvalósuló adatkezelésekről.

Adatkezelő adatai
Adatkezelő neve: Manna Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adatkezelő székhelye: 2315 Szigethalom, Mű út 173.
Adatkezelő email címe: ugyfelszolgalatkukacmannaszappan.hu
Weboldal: https://manna.hu/


Személyes adatok kezelésének célja
Személyes adataidat a https://manna.hu/ weboldalon található webáruház üzemeltetése, a webáruház kínálatában található termékek értékesítése és népszerűsítése (marketing tevékenység) céljából kezeljük. A sajtó regisztrált munkatársainak adatait továbbá a sajtókapcsolatok fenntartása érdekében kezeljük.

Személyes adatok kezelésének jogalapja
Személyes adataid kezelését az alábbi jogalapokon végezzük:

 • webáruház üzemeltetése [vezetéknév, keresztnév, profilkép, email cím, jelszó, vásárlásból történő kizárás ténye, kizárva egyes fizetési módokból, törzsvásárlói pontok, kuponfelhasználás ténye, hozzászólások, vásárlások] – Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagyis az adatkezelés az általad adott hozzájáruláson alapul

 • webáruház kínálatában található termékekre vonatkozó adásvételi szerződések teljesítéséhez (számlázás, szállítás) kapcsolódó adatok [vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, telefonszám, email cím, vásárláshoz kapcsolódó pénzügyi adatok, számlázási név és cím] – Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont, vagyis az adatkezelés a veled kötött szerződés teljesítéséhez szükséges

 • marketing tevékenységhez (hírlevél küldés, elfogyott termék értesítő, személyre szabott ajánlatok, adatvezérelt marketing) kapcsolódó adatok [vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, kedvenc illat, hírlevél megerősítés, hírlevél leiratkozás, nem, születésnap, névnap, hajtípus, bőrtípus, kedvelt illatok, van-e 10 év alatti gyereke, gyerekei száma, kismama-e, vásárlói szegmens, felhasználó vásárló-e, felhasználói érték, böngésző extensiont telepített-e, automata levélsorozat ténye, törzsvásárlói pontok, előzményi vásárlások, kuponfelhasználás ténye, sms értesítőről szóló kérelem, kedvenc termék, termék jóváírás, kupon jóváírás, kosarak, mannának küldött e-mailek] - Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagyis az adatkezelés az általad adott hozzájáruláson alapul

 • sajtó kapcsolatok fenntartásához kapcsolódó adatok [vezetéknév, keresztnév, újságíró-e, melyik médiumot képviseli, pozíciója az adott médiumnál] - Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagyis az adatkezelés az általad adott hozzájáruláson alapul


Kezelt személyes adatok kategóriái és az adatok tárolásának időtartama
Személyes adataidat az alábbi időtartamban kezeljük:

 1. webáruház üzemeltetése - hozzájárulásod visszavonásáig,

 1. webáruház kínálatában található termékekre vonatkozó adásvételi szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok – szerződések teljesítését követő 5 év,

 1. marketing tevékenységhez kapcsolódó adatok - hozzájárulásod visszavonásáig,

 1. sajtókapcsolatok fenntartásához kapcsolódó adatok - hozzájárulásod visszavonásáig.


A számviteli nyilvántartások alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
Amennyiben folyamatban lévő hatósági, bírósági vagy egyéb eljárás során a ránk irányadó jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolása, vagy jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges, a személyes adatok kezelése a fent meghatározott időtartamon túl is szükséges lehet.

Sütik alkalmazása
Amikor a weboldalt használod, az az adott oldalletöltéshez kapcsolódó sütit („session cookie”-t) állít be a böngésződben. A sütik abban nyújtanak segítséget, hogy kifejezetten neked tetsző ajánlatokkal találkozz a világhálón való szörfözés során, valamint a legjobb élményben részesülj a honlap böngészése közben. A sütiket bármikor törölheted a böngészőben található, „sütik törlése” opcióval.

Személyes adatok címzettjei, adatfeldolgozók, adattovábbítás
Személyes adatait kizárólag vezető tisztségviselőink, illetve a jelen pontban felsorolt adatfeldolgozók (kizárólag a tevékenységük ellátásához szükséges körben) ismerhetik meg.
Adatfeldolgozók közreműködését az alábbi tevékenységekhez vesszük igénybe:

 • WEBSHIPPY Magyarország Logisztikai és Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság (csomagküldés

 • Wanadis Kft. – hírlevél szolgáltatás;

 • Google Ireland Limited (Gordon House Barrow Street Dublin4. Ireland) - látogatottsági statisztikák;

 • Scarab – Emarsys - látogatottsági statisztikák;

 • Hotjar Ltd. (St. Julians Business Centre 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000 Malta) – látogatottsági statisztikák

 • Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour Dublin2, Ireland) - hirdetések;

 • GLS Kft. (2351 Alsónémedi, Európa utca 2.) – csomagszállítás;

 • Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) – csomagszállítás;

 • DHL Express Magyarország Kft. (1185 Budapest, BUD Nemzetközi repülőtér 302. épület) – csomagszállítás;

 • T-Systems Magyarország Zrt (1117 Budapest, Budafoki út 56.) – SAP rendszer támogatás

 • Kruska Roland e.v. (7636 Pécs, Illyés Gyula út 76.) – IT támogatás, SAP rendszer támogatása


Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók közül harmadik országbeli adatfeldolgozók a következők: Wingify Inc. (Amerikai Egyesül Államok), Mailgun Technologies (Amerikai egyesült Államok), Poptin Ltd (Izrael). Az érintett harmadik országok vonatkozásában kivétel nélkül hatályban van az Európai Bizottságnak a Rendelet 45. cikke szerinti megfelelőségi határozata.
Adatkezelő a személyes adatokat egyéb harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi szervezet részére nem kívánja továbbítani.


Adatbiztonság
A személyes adataidat tároló szerverek megfelelő biztonsági rendszerekkel védett, illetéktelenek által semmilyen módon hozzá nem férhető szerverteremben kerültek elhelyezésre. A weboldalt kiszolgáló szerverekhez távolról hozzáférni teljes körűen csak különösen titkosított csatornán van mód, kizárólag olyan személyek számára, akiknek erre szüksége van a szerver üzemeltetéséhez. A felhasználók által a regisztráció során megadott jelszavak szöveges formában nem kerülnek tárolásra, annak kizárólag az úgynevezett ’hash lenyomata’ lelhető fel.

Az érintettek jogai
Hozzáférési jog
Jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapj tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos – a Rendelet 15. cikkében meghatározott - információkhoz hozzáférést kapj.

Helyesbítéshez való jog
Jogosult arra, hogy kérésedre késedelem nélkül helyesbítsük a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheted, hogy a hiányos személyes adataidat kiegészítsük.

Törléshez való jog
Jogosult vagy arra, hogy kérésedre indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rád vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendelet 17. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különösen, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük, vagy ha visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulásodat és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A törléshez való jogodat nem gyakorolhatod, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Korlátozáshoz való jog
Jogosult vagy arra, hogy kérésedre korlátozzuk az adatkezelést, ha a Rendelet 18. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különöse, ha vitatod a személyes adatok pontosságát; vagy az adatkezelés jogellenes és ellenzed az adatok törlését; vagy tiltakoztál az adatkezelés ellen.

Adathordozhatósághoz való jog
Jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó, általad rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, továbbá jogosult vagy arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy ezt akadályoznánk.
Ennek feltétele, hogy az adatkezelés a hozzájárulásodon alapul és automatizált módon történik.

Hozzájárulás visszavonásának joga
Jogosult vagy arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat bármikor visszavond. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Panasztétel, bírósági jogorvoslat
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési címe: 1374 Budapest, Pf. 603., ugyfelszolgalat@naih.hu).
Jogosult vagy arra, hogy a felügyeleti hatóságnál panaszt tegyél, ha megítélésed szerint a rád vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a Rendeletet. A felügyeleti hatóság döntésével szemben bírósági jogorvoslatra vagy jogosult.

Amenniyben úgy véled, hogy személyes adataid kezelése nem a Rendeletben foglaltaknak megfelelően történt és ezzel megsértettük a Rendelet által biztosított jogaidat, bírósághoz fordulhatsz.
Magyarországon az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszékek hatáskörébe tartozik. Velünk szemben indított perben főszabály szerint a Fővárosi Törvényszék illetékes.

Személyes adatok forrása
Személyes adataidat Te bocsátottad a rendelkezésünkre a webáruház használata során. Amennyiben harmadik személy adatait adod meg nekünk a webáruház használata során, úgy a Te kötelességed az adatközlés jogalapjának biztosítása, akár az érintett személy hozzájárulásának beszerzése. Amíg nem merül fel kétség, vélelmezzük, hogy rendelkezel ezen hozzájárulással, azonban esettől függően jogunk van arra, hogy Tőled az ehhez szükséges megfelelő igazolást elkérjük és az ennek során rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a megrendelt termékre vonatkozó szerződéshez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó szabályok szerint kezeljük.